KONGRES TECHNOLOGII MIEJSKICH

10 KWIETNIA 2019, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
Transport / Energia / Przestrzeń / Miasto

Organizator

Partner Złoty

Partner Brązowy

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

PROGRAM KONGRESU

KONGRES TECHNOLOGII MIEJSKICH 2019 ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników
10:00 Rozpoczęcie Kongresu
10:10 Uroczyste otwarcie
MIASTO 2.0 - SESJA PLENARNA ZWIŃ
10:20 DEBATA: Smart City? Smart Citizen!

 • Trendy w rozwoju technologii dla smart city – co decyduje o inteligencji miasta?
 • Czy warto angażować mieszkańców w zarządzanie miastem?
 • Big Data – czy miasta wiedzą jak wykorzystywać dostępne dane?
 • Open data – potencjał w udostępnianiu danych o mieście
 • Czy innowacje odpowiadają na realne potrzeby społeczne?
 • Walka z wykluczeniem cyfrowym. 5G i likwidacja „białych plam” na mapie Polski. Czy powszechny Internet to warunek konieczny dla budowy smart city?
11:20 DEBATA: Finansowanie inwestycji w inteligentne miasta

 • Smart City – spójna, strategiczna wizja czy zbiór osobnych projektów? 
 • PPP szansą na budowę inteligentnych miast? Jak wykorzystać synergię potencjałów sektora prywatnego i publicznego?
 • Inwestycje w transport i ich wpływ na samorządy 
 • Jak stworzyć przyjazną przestrzeń miejską?
12:20 Przerwa kawowa
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA I – FORUM TECHNOLOGII W TRANSPORCIE ZWIŃ
12:50 DEBATA: Efektywność kanałów dystrybucji biletów w transporcie zbiorowym

 • Plusy i minusy aplikacji, biletomatów, kart miejskich, kart płatniczych i „tradycyjnych” kanałów sprzedaży 
 • Korzyści z połączenia biletów z programami lojalnościowymi 
 • Jak przekonać pasażera do nowych technologii?
14:30 DEBATA: Skuteczność działania systemów informacji pasażerskiej

 • Nowoczesna informacja pasażerska na dworcach i stacjach kolejowych 
 • Rozkład jazdy na przystanku/dworcu czy w telefonie – efektywność rozwiązań z punktu widzenia pasażera 
 • Aplikacje stosowane w zbiorowym transporcie miejskim – możliwości adaptacji dla pasażerskich połączeń kolejowych 
 • Czy można wymiernie ocenić skuteczność informacji pasażerskiej
15:30 Lunch VIP
16:30 Zakończenie
SALA II – FORUM ŚWIATŁO W MIEŚCIE ZWIŃ
12:50 Wykorzystanie danych przestrzennych w planowaniu inwestycji w inteligentne oświetlenie
13:10 DEBATA: Rola światła w procesie rewitalizacji i zwiększenia atrakcyjności przestrzeni miejskich

 • Lepsze światło a korzyści gospodarcze (lokalny biznes, turystyka) 
 • Nowe oświetlenie i jego wpływ na finanse samorządu 
 • Zanieczyszczenie światłem – narastający problem?
14:30 DEBATA: Oświetlenie a bezpieczeństwo

 • Oświetlenie przejść dla pieszych 
 • Technologie świetlne zwiększające bezpieczeństwo 
 • Wpływ braku światła na wzrost przestępczości
15:30 Lunch VIP
16:30 Zakończenie
SALA III – FORUM ELEKTROMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ ZWIŃ
12:50 PRELEKCJA: Otoczenie regulacyjne i legislacyjne elektromobilności w Polsce – stan obecny i plany na przyszłość
13:10 DEBATA: Wymogi ustawy o elektromobilności. Perspektywy dla samorządów

 • W pogoni za Europą… Czy polskie miasta są gotowe na zjawisko elektromobilności? Jak się do niego przygotowują? 
 • Szanse i wyzwania związane z obowiązkiem posiadania pojazdów napędzanych energią elektryczną
 • Strefy czystego transportu – remedium na zatłoczone centra miejskie? 
 • Współpraca miast z operatorami systemu dystrybucyjnego energii. Jak może wyglądać i jak się do niej przygotować?
14:10 PRELEKCJA: Wyzwania dla infrastruktury. Jak zjawisko elektromobilności zmienia otoczenie miast w Polsce?
14:30 DEBATA: Infrastruktura miejska w służbie technologii elektromobilnych. Czy jesteśmy gotowi na elektrorewolucję?

 • Jakie wymogi przestrzenne stoją przed miastami w dobie rozwoju elektromobilności? 
 • Wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniej ilości energii dla stacji ładowania 
 • Tworzenie punktów ładowania. Jakie bariery trzeba pokonać projektując stacje obsługi pojazdów elektrycznych? 
 • Wpływ elektromobilności na modernizację i budowę tkanki miejskiej (biurowce, budynki wielorodzinne, jednostki użyteczności publicznej) 
 • Elektromobilność a wzrost kosztów energii
15:30 Lunch VIP
16:30 Zakończenie

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL

MIEJSCE

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński
Dyrektor programowy
email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl
Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa
Dyrektor ds kluczowych klientów
email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl
kom: 728 518 765